தஞ்சை தொகுதி

முதலிடம் : திமுக டி.கே.ஜி நீலமேகம் வெற்றி

இரண்டாமிடம் : ‍அதிமுக

முன்றாமிடம் : நாம் தமிழர்

திருவையாறு தொகுதி

முதலிடம் : துரை சந்திரசேகரன் வெற்றி திமுக

இரண்டாமிடம் : ‍ பூண்டி எஸ். வெங்கடேசன் ப.ஜ.க

முன்றாமிடம் :

ஓரத்தநாடு தொகுதி

முதலிடம் : அதிமுக – வைத்தியலிங்கம் வெற்றி அதிமுக

இரண்டாமிடம் : ‍திமுக ஆர். இராமச்சந்திரன் திமுக

முன்றாமிடம் :